Ingen oppdrag for små!

Siste nytt!

Utleie av maskiner, se under tjenester.

Kommende oppdrag

Ringmur til Wenche Anita Olsen, Beiarn.

 Referanser.

Laukslett Service har fast Serviceoppdrag på hydraulikkanleggene på fergeleiene i Norland, Troms og Finnmark. Vi har også utført flere jobber innen grunn og betong arbeid. 

Copyright ® 2006 Laukslettservice.no
 

HJEM

FIRMAET

TJENESTER

MASKINER

KONTAKT

REFERANSER

Laukslett Service